Random Quote

Za tych, co na morzu, oprócz Kriegs marinne