Random Quote

Kiedy wlazłam na szczyt góry, zobaczyłam dwa kangury, rano na fujarkach grają i Cię mocno pozdrawiają.